VULKANİZASYON PROSESİ


Kauçuk, kauçuk ile metalin bir araya getirilmesi (kauçuğun pişirilmesi) prosesinde kompresyon, transfer ve enjeksiyon metotlarını gerçekleştirecek makinelerde yapılmaktadır. Ürünün yıllık kullanım miktarlarına bağlı olarak bu üç metotla vukanizasyon gerçekleştirilebilmektedir. Üretimde numune örneklemesine bağlı olarak kopma, yapışma vb. testleri sürekli gerçekleştirilmekte ve testler kayıt altına alınmaktadır.