Üretim

Üretim ürün final kontrol aşamasına kadar yalın üretim felsefesi ile kalite standartlarına gerekliliğine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

İzlenebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla üretimin tüm aşamaları kayıt altında tutulmaktadır. Üretim hattımız kalitemizin yanında pazarda rekabetçi olabilmek adına kompresyon, transfer ve enjeksiyon metotları ile üretim yapabilecek makine parkuru ile donatılmıştır.

Toplam kalite felsefesine uygun olarak tüm personelimiz; oryantasyon sürecinden geçirilmekte ve planlı eğitimlerle yaptığı işle ilgili en ileri bilgi ve beceri seviyesine ulaşması amaçlanmaktadır.