GİRİŞ KONTROL VE LABORATUAR


Gelen hammadde giriş kalite onay süreci tamamlana kadar karantina bölgesinde muhafaza edilmektedir. Hammadde testlerini gerçekleştirebilmek amacıyla laboratuvarlarımızda;
*Rockwell,Brinell,Vıckers metoduyla ölçüm yapabilen metal sertlik ölçme cihazı,
*Kauçuk ham madenin pişme karakteristiğini görebilmek için ASTM’nin gerekli standardına uygun rheometre test cihazı,
*Kauçuğun kopma-çekme mukavemetlerini pişmiş kauçuk test numunesinden ölçebilmek amacıyla ASTM’nin gerekli standartlarına uygun kopma-çekme test cihazı,
*Kauçuğun ısı altında yaşlandırma testlerini yapabilmek adına etüv fırını,
*Ürün dinamik testlerini gerçekleştirebilmek adına kendi imalatımız olan dinamik test cihazımız,
*Kauçuk sertlik ölçme cihazımız bulunmaktadır.